K2 AUTO CARE čistilo za šobe dieselskih motorjev Diesel Aditiv 50ml
K2 AUTO CARE čistilo za šobe dieselskih motorjev Diesel Aditiv 50ml

K2 AUTO CARE čistilo za šobe dieselskih motorjev Diesel Aditiv 50ml

Znamka:

K2 auto care

ID:

0713854

Shoppster d.o.o.
Brez komentarjev
4,26
2,99
Prihranek:
1,27 € (-29%)
Pri dobavitelju

Osebni prevzem Ljubljana - Črnuče:
Na voljo predvidoma v 3 delovnih dneh

Dostava na dom:
predvidoma v 3 delovnih dneh

Količina:
undefined

Opis

Za vozila brez filtra trdih delcev!

Opis:

Izredno močno in učinkovito čistilo za šobe dieselskih motorjev, ki ga že dolgo uporabljajo mnogi profesionalci. Znatno izboljša delovanje motorja, poveča moč in zmanjša izpuste dimnih plinov.

Navodila za uporabo:
Nalijte eno stekleničko aditiva v rezervoar za gorivo in jo prelijte z 40-80L dieselskega goriva (v primeru večjih rezervoarjev, je potrebno vliti več stekleničk). Ta postopek ponovite vsakih 3000 kilometrov. V kolikor je sistem zelo umazan vlijte dve steklenički v rezervoar.

Varnosti napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkeni, izoalkani, ciklični 2% aromatski, solvent nafta, težka obdelana z ogljikovodiki. Nevarno: H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315 – Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 – škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P331 – NE izzvati bruhanja. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


K2 AUTO CARE čistilo za šobe dieselskih motorjev Diesel Aditiv 50ml

Specifikacije

mnenja kupcev

Promocije