Shoppster Smart

Telemach Customer
Plačilo na 24 obrokov na Telemachovemu mesečnemu računu brez obresti in skritih stroškov.
Super prihranki na izbrano ponudbo Telemachovega kluba.
Brezplačna dostava na izdelke v ponudbi Telemachovega kluba, ne glede na višino nakupa.
Shoppster Smart
Super prihranki na izbrano ponudbo Telemachovega kluba.
Občasne posebne Smart ponudbe samo za člane.
Brezplačna dostava na izdelke v ponudbi Telemachovega kluba, ne glede na višino nakupa.
Telemach Lead
Brezplačna dostava na izdelke v ponudbi Telemachovega kluba, ne glede na višino nakupa.
Super prihranki na izbrano ponudbo Telemachovega kluba.

Več o Shoppster Smart programu zvestobe

Shoppster Smart
Shoppster Smart je program zvestobe, ki vam omogoča nakup izdelkov po posebnih cenah in s posebnimi ugodnostmi. Z rastjo vaše potrošnje na Shoppsterju se vam bodo odpirala vrata do novih dodatnih ugodnosti in vaše nakupovanje se bo spremenilo v užitek z veliko presenečenji. Poleg tega vam ni treba dobiti dodatnih ugodnosti izključno s porabo, lahko jih pridobite tudi s preprostim povezovanjem računa Shoppster z računom Telemach, če ste naročnik navedenega ponudnika telekomunikacijskih storitev. Vsaka polnoletna oseba, ki predloži podatke, potrebne za včlanitev v program zvestobe Shoppster Smart z registracijo na spletnem mestu shoppster.si, lahko postane član programa Shoppster Smart

Pravila programa zvestobe Shoppster Smart

Družba Shoppster, spletna trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče, je ponudnik programa zvestobe »Shoppster Smart« (v nadaljevanju besedila: Smart program), ki nudi svojim članom različne ugodnosti v smislu cene izdelkov, stroškov dostave, priprave in obveščanja o ekskluzivnih ponudbah za člane Smart programa in podobno. Uporabnik postane član programa zvestobe Shoppster Smart, ko se pridruži programu s sprejemom teh pravil, to je s klikom na označeno mesto.

Podjetje Shoppster d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe ali preklica Smart programa kadar koli in brez predhodnega obvestila, pod pogojem, da bo o vseh spremembah pravil programa član Smart programa pravočasno obveščen na primeren način.

Uporabnik, ki sprejme ta pravila Smart programa, lahko postane član Smart programa. Poleg sprejema teh pravil Smart programa, mora uporabnik vnesti še podatke potrebne za vstop v Smart program, ki so: ime, priimek in elektronski naslov, neobvezno pa tudi spol in rojstni dan ter ostale podatke potrebne za vstop v Smart program. Za vstop v Smart program ravni Smart Connect pa so potrebni še naslednji podatki: uporabniško ime in geslo, številka naročniške pogodbe s Telemach, številka Telemach naročnika ter ostali podatki potrebni za vstop v Smart program ravni Smart Connect. Z namenom, da bo Shoppster, d.o.o., učinkovito članu Smart programa zagotavljal storitve programa Smart, mora član nuditi obvezne podatke za vstop v Smart program celotno obdobje trajanja članstva.

Shoppster d.o.o. lahko po lastni presoji, brez predhodne napovedi, izključi iz Smart programa katerega koli člana. Podjetje Shoppster d.o.o. je o izključitvi dolžno obvestiti člana, vendar mu ni dolžno obrazložiti svoje odločitve. Član Smart programa ne more deliti ali podariti drugemu uporabniku ugodnosti, pridobljene s članstvom. Člani Smart programa so lahko samo fizične osebe.

Uporaba ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v Smart programu, je mogoča šele po tem, ko uporabnik prejme potrdilo o uspešnem članstvu v Smart program. Ugodnosti ni mogoče izkoristiti za izdelke, ki so že v določeni akciji ali gre za sezonski popust. Ugodnosti ni mogoče izkoristiti za nakupe izdelkov na prevzemnem mestu.

Člani Smart programa svojih ugodnosti ne bodo mogli zamenjati za denar.

Člani Smart programa so s članstvom v Smart programu zavezani, da v obdobju 24 mesecev od začetka članstva opravijo vsaj en nakup, sicer so lahko izključeni iz Smart programa. Takšni člani se lahko pozneje ponovno pridružijo Smart programu, pri čemer morajo ponovno sprejeti pravila Smart programa.

Član Smart programa lahko kadar koli izstopi iz članstva s klikom na gumb »Odjavi se iz programa Shoppster Smart« v okviru svojega računa.

Z izključitvijo ali izstopom uporabnika iz Smart programa, Shoppster d.o.o. ne bo zavezan za takšnega uporabnika pripravljati in ga obveščati o ekskluzivnih ponudbah za člane Smart programa, uporabnik pa ne bo več imel pravice koristiti ugodnosti, ki jih ta ponuja.

Ravni programa zvestobe Shoppster Smart

Smart program je sestavljen iz dveh ravni: Smart in Smart Connect:

Smart – uporabniki se pri včlanitvi v Smart program včlanijo kot del ravni Smart, razen če se včlanijo kot Telemachovi naročniki, ko postanejo del ravni Smart Connect. Članstvo v Smart programu je brezplačno.

Smart Connect – Z enim Telemachovim uporabniškim računom je mogoče ustvariti samo en račun Shoppster na pogodbo.

Ugodnosti članstva v Smart programu

Smart – redna priprava in prejemanje obvestil o najboljših ugodnostih za člane Smart programa ter mesečna ponudba z ugodnejšimi cenami za člane Smart programa (do 50 izdelkov s popusti od 10 % do 40 %).

Smart Connect - enako kot raven Smart: redna priprava in prejemanje obvestil o najboljših ugodnostih za člane Smart programa ter mesečna ponudba z ugodnejšimi cenami za člane Smart (do 50 izdelkov s popusti od 10 % do 40 %), dodatno redna priprava in prejemanje obvestil o najboljših ugodnostih za člane Smart programa ravni Smart Connect in mesečna ponudba z ugodnejšimi cenami za člane Smart Connect (do 50 izdelkov s popusti od 10 % do 50 %) ter možnost do 24-mesečnega obročnega odplačevanja Leanpay z 0% obrestno mero (natančni pogoji so tukaj).

Shoppster, d.o.o., se vsakemu članu Smart programa zavezuje zagotavljati vse informacije, povezane s posebnimi ugodnostmi, vključno z neposrednim trženjem, segmentacijo, pripravo prilagojenih ponudb, proučevanjem potrošniških navad, anketami in dodeljevanjem dodatnih ugodnosti.

Izjava o varovanju zasebnosti Smart programa

Upravljavec osebnih podatkov članov Smart programa je Shoppster, spletna trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče, matična številka 8477574000, davčna številka: SI 37230581, elektronski naslov: [email protected], telefonska številka: 059 100 900.

Osebni podatki so zbrani v trenutku, ko uporabnik vnese vse podatke, potrebne za članstvo, in se včlani v Smart program. Podatki, potrebni za članstvo v Smart programu, so: ime, priimek in elektronski naslov, neobvezno pa tudi spol in rojstvi datum ter ostali podatki potrebni za vstop v Smart program. Če je oseba naročnik storitev Telemach, k omenjenim podatkom doda še: uporabniško ime in geslo Telemach (če ima Moj račun na Telemach) ali ID uporabnika Telemach in številko pogodbe (če nima računa Moj Telemach) ter ostale podatke potrebne za vstop v Smart program ravni Smart Connect.

Shoppster, na podlagi uporabnikovega soglasja s klikom na gumb, ob katerem piše: »Strinjam se, da Shoppster uporablja vnesene podatke in tudi podatke iz mojega Telemach računa.«, preveri, ali je uporabnik naročnik storitev Telemach in od Telemach prejme podatke o uporabniku, natančneje: ime, priimek, elektronski naslov in geslo. V primeru, če se uporabnik s tem ne strinja, Shoppster ne bo mogel preveriti omenjenih podatkov, ki so pogoj za članstvo v Smart programu Smart Connect, posledično pa uporabnik ne bo mogel postati član Smart programa. Uporabnik lahko vpiše novo elektronsko pošto in geslo, če ju ne želi uporabljati v računu Shoppsterja ali če geslo Telemach ni dovolj varno.

Posredovanje osebnih podatkov je nujno potreben pogoj, da uporabnik postane član Smart programa. V primeru zahteve uporabnika, da se izbriše njegove osebne podatke, potrebne za članstvo, ta ne bo več mogel biti član Smart programa. Podlaga za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov je pogodba s članom ((b) točka 6/I člena GDPR), kar je dano s klikom na polje za vstop v Smart program. Pridobljeni osebni podatki bodo obdelani z namenom zagotavljanja vseh ugodnosti članstva v Smart programu, za zagotavljanje vseh informacij, povezanih s temi ugodnostmi, vključno z neposrednim trženjem, segmentacijo, pripravo prilagojenih ponudb, proučevanjem potrošniških navad, anketami in dodeljevanjem dodatnih ugodnosti. Takšna obdelava osebnih podatkov je pogoj za članstvo v Smart programu. Cilj podjetja Shoppster je zvestim strankam ponuditi čim več ugodnosti, zato obdelava podatkov poteka izključno zato, da kupcem Shoppster Smart programa zagotovimo čim več ugodnosti. S prenehanjem obdelave osebnih podatkov z namenom neposrednega trženja, preneha tudi članstvo uporabnika v Smart programu.

Z izključitvijo ali izstopom člana iz Smart programa se bodo shranjeni podatki uporabnikovega Shoppster Smart računa trajno zbrisali v roku 15 dni, razen v primeru, če se bodo ti podatki lahko hranili na drugi pravni podlagi (npr. izvršitev pogodbe o nakupu blaga ali hranjenje podatkov zaradi računovodskih ali davčnih predpisov).

Več o pravni podlagi, namenu obdelave osebnih podatkov, roku hrambe vaših osebnih podatkov, razkritju in prenosu vaših osebnih podatkov tretjim osebam ter vaših pravicah in kako jih lahko izkoristite si lahko preberete na povezavi Pravilnik o zasebnosti.